Žalioji politika

Esame įsitikinę, kad ilgalaikė ir harmoninga visuomenės raida, siekianti tenkinti žmonijos poreikius dabar ir ateityje, yra neįmanoma be racionalaus gamtos išteklių naudojimo, atliekų perdirbimo ir antrinio žaliavų panaudojimo.


GTV prekės ženklu pažymėtos įmonės kasmet importuoja ir sutvarko apie 1000 vnt. įvairios paskirties eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP), iš kurių susidaro apie 900 tonų pavojingų ir nepavojingų atliekų. Nuo 30 iki 40 proc. šios masės atliekų tampa pakartotinio naudojimo dalimis, t.y. apie 80.000 vnt. įmonės prekių kasmet.


Mes tvarkome atliekas tam, kad ENTP ir jų dalys būtų pakartotinai nuodojamos arba perdirbamos. Tai darome rankiniu būdu, naudojant mechaninius bei elektrinius įrankius, skirtus ENTP nukenksminimui ir dalims atskirti. ENTP nukenksminamo metu pašaliname pavojingus skysčius, taip pat išmontuojame pavojingas sudedamąsias transporto priemonių dalis. Visas transporto priemonių dalis išrenkame ir saugojame taip, kad būtų užtikrintas jų tinkamumas pakartotiniam naudojimui.


Visos ENTP tvarkymo proceso metu susidariusios pavojingos ir nepavojingos ENTP atliekos, kurios nevirtsa mūsų prekėmis, perduodamos galutiniam tvarkymui tik licencijuotiems atliekų tvarkytojams: UAB ŽALVARIS, UAB Baltic Metal, UAB Atliekų tvarkymo centras. Iš šių atliekų perdirbimo gautų žaliavų gaminamos naujos transporto priemonių dalys.


Tam, kad užtikrintume savo, kaip tansporto priemonių importuotojų prievolių vykdymą, priklausome Autogamintojų ir importuotojų asociacijai AGIA, kuri prižiūri tinkamą ENTP surinkimą ir tvarkymą, šviečia visuomenę.